Home

Als gevolg van een computervredebreuk hebben wij de controle verloren over de website www.ombudsman.as en het daaraan gekoppelde domein. Deze site en ons algemene e-mailadres info@ombudsman.as zijn niet langer beschikbaar. E-mails die u naar onze medewerkers op @ombudsman.as stuurt, bereiken de geadresseerden niet meer. We hebben een nieuw domein geactiveerd dat nu www.ombudsman-insurance.be zal zijn. De link www.ombudsman-assurance.be zal ook doorverwijzen naar de juiste site Het nieuwe algemene e-mailadres is: info@ombudsman-insurance.be Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die deze verandering, buiten onze controle, voor u en uw organisatie kan veroorzaken en verontschuldigen ons hiervoor.

In de kijker

08.07.2022

Als gevolg van een computervredebreuk hebben wij de controle verloren over de website...

persbericht
18.05.2022