Contact

Als u een klacht wenst in te dienen, kan dat door gebruik te maken van het onlineformulier. Vergewis u ervan dat uw aanvraag volledig is en dat alle voorwaarden van ontvankelijkheid voldaan is.

Consumentenombudsdienst

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 Bus 1
1000 Brussel
Tel : 02 702 52 00
Fax : 02 808  71 20
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be
Ondernemingsnummer : 0553.755.479

De Consumentenombudsdienst is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u, uitgezonderd op feestdagen