Nouvelle législation en matière de protection de la vie privée

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn