Attention!

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn

Le Service de Médiation pour le Consommateur sera fermé les mercredi 2 et mardi 15 novembre 2016.