Klachtenformulier

 

Bedrijfsinformatie
Nuttige documenten

Voeg aan uw klacht alle nuttige documenten toe (brieven, contracten, kasticket, borderellen, ...)
Opgelet: De totale grootte van uw bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB!

De documenten die ons bezorgd worden, kunnen aan de betrokken onderneming worden overgemaakt. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van de consumentenombudsdient en dit enkel met het oog op de behandeling van de klacht. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese Verordening (EU) 2016/679 ('GDPR') hebt u de mogelijkheid om de gegevens te raadplegen, indien nodig te laten aanpassen of wissen en om de beperking van de verwerking te verzoeken.


Waarvoor worden u gegevens gebruikt?
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag tot minnelijke schikking te behandelen. Indien de Consumentenombudsdienst niet bevoegd is, kunnen wij u klacht doorsturen naar de bevoegde gekwalificeerde entiteit.

De Consumentenombudsdienst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. Met onze Privacyverklaring willen we u op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kan onze Privacyverklaring terugvinden via deze link. Merk op dat u onze Privacyverklaring dient te lezen en akkoord te gaan voordat u uw klacht kan indienen.