Radio 2 : ‘De Inspecteur’ - Consumentenprobleem

Als je een klacht hebt over een bedrijf kan je contact opnemen met de consumentenombudsdienst. Die probeert in eerste instantie te bemiddelen. Als dat niet lukt, stuurt de ombudsdienst een aanbeveling naar het bedrijf. Maar die is niet dwingend en dat heeft zo z'n gevolgen...

Op volgende link kan je hun “mening” lezen over de COD: http://www.radio2.be/de-inspecteur/heeft-consumentenombudsdienst-zin