Persbericht

Consumentenombudsdienst wijst ondernemingen op hun plichten en vraagt economische inspectie om geldboetes op te legen

 

De Consumentenombudsdienst (COD) probeert consumenten en ondernemingen te verzoenen wanneer deze een geschil hebben. In het beste geval wordt een minnelijke schikking bereikt tussen de partijen. Lukt dat niet, dan kan de COD een aanbeveling formuleren aan de onderneming. De onderneming is verplicht om binnen de dertig dagen gemotiveerd te antwoorden op een aanbeveling. Doet zij dat niet, dan kunnen zij bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot 25.000 euro.

De COD maakte in het verleden nooit melding van enige inbreuk op deze verplichting. Nochtans waren die er wel. Ondernemingen leggen immers niet altijd een constructieve houding aan de dag ten aanzien van de ombudsdienst. Recent werkte de COD een interne procedure uit, op basis waarvan hij kan beslissen om overtreders te melden aan de economische inspectie.

De beslissing om een dossier over te maken aan de economische inspectie gebeurt niet lichtzinnig en wordt gebaseerd aan de hand van een aantal criteria. Zo kunnen de houding van de onderneming in de loop van de procedure, de omvang van het geschil, het uitblijven van antwoorden op eerdere aanbevelingen of het niet betalen van de bijdrage aan de COD een rol spelen. 

Concreet werden de namen van Caltexx, Brussels Airlines en Groupon overgemaakt aan de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.