Info Corona

Informatie naar aanleiding van de Corona-crisis: klik op de titel

Het onthaal van de Consumentenombudsdienst is tijdelijk gesloten. Wij blijven evenwel bereikbaar via telefoon (02/702.52.00), e-mail (contact@consumentenombudsdienst.be) en via het klachtenformulier op deze website. Wij proberen u als steeds zo goed mogelijk te helpen. De behandeling van dossiers per brief kan echter niet gegarandeerd worden. Wij bevelen aan zoveel mogelijk de digitale kanalen te gebruiken.

Het zijn voor zowel consument als onderneming onzekere tijden. Voor meer informatie over uw rechten en plichten als reiziger of indien u een evenement gepland had, verwijzen wij door naar de informatiepagina van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

Vriendelijke groet

De Consumentenombudsdienst