Bericht van de Ombudsman van de Verzekeringen

Als gevolg van een computervredebreuk hebben wij de controle verloren over de website www.ombudsman.as en het daaraan gekoppelde domein. Deze site en ons algemene e-mailadres info@ombudsman.as zijn niet langer beschikbaar. E-mails die u naar onze medewerkers op @ombudsman.as stuurt, bereiken de geadresseerden niet meer. We hebben een nieuw domein geactiveerd dat nu www.ombudsman-insurance.be zal zijn. De link www.ombudsman-assurance.be zal ook doorverwijzen naar de juiste site Het nieuwe algemene e-mailadres is: info@ombudsman-insurance.be Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die deze verandering, buiten onze controle, voor u en uw organisatie kan veroorzaken en verontschuldigen ons hiervoor.

Als gevolg van een computervredebreuk hebben wij de controle verloren over de website www.ombudsman.as en het daaraan gekoppelde domein.
Deze site en ons algemene e-mailadres info@ombudsman.as zijn niet langer beschikbaar.
E-mails die u naar onze medewerkers op @ombudsman.as stuurt, bereiken de geadresseerden niet meer.
 
We hebben een nieuw domein geactiveerd dat nu www.ombudsman-insurance.be zal zijn.
De link www.ombudsman-assurance.be zal ook doorverwijzen naar de juiste site
Het nieuwe algemene e-mailadres is: info@ombudsman-insurance.be

Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die deze verandering, buiten onze controle, voor u en uw organisatie kan veroorzaken en verontschuldigen ons hiervoor.